ORIEL / GALLERY

Bydd cynnwys yr oriel yn newid o bryd i’w gilydd a bydd yr aelodau’n cael gwybod am eitemau newydd. Rydym yn dechrau drwy ddangos ffotograffau:

1. Norman Kneale
Ffotograffydd i Gymdeithas Ddinesig Bro Porthaethwy. Ers y 40 mlynedd diwethaf mae Norman Kneale wedi cofnodi bywyd ein tref a gweithgareddau a chyflawniadau niferus y Gymdeithas Ddinesig. Mae’n bleser gennym gyflwyno rhai o’i luniau. Mae hawlfraint ‘creative commons’ y lluniau yn eiddo i Norman Kneale ac rydym yn ddiolchgar am ei ganiatâd i’w dangos.

2. Ieuan Williams

Ers blynyddoedd lawer mae’r arlunydd proffesiynol lleol Ieuan Williams wedi bod yn darlunio, braslunio a thynnu ffotograffau o Borthaethwy a’r cylch. Rydym wrth ein bodd yn cael rhannu rhywfaint o’i waith a’i luniau o’i gasgliad teuluol. Mae hawlfraint ‘creative commons’ y lluniau yn eiddo i Ieuan Williams ac rydym yn ddiolchgar am ei ganiatâd i’w dangos.

Gellir gweld y lluniau ar Flickr drwy glicio ar y ddolen isod:
Menai Bridge Flickr Gallery

The content of the Gallery will change from time to time and members will be notified of new additions. We start by featuring the photographs of:

1. Norman Kneale
Photographer for Menai Bridge and District Civic Society
For the past 40 years or more Norman Kneale has recorded the life of our town and the many activities and achievements of the Civic Society.  We are proud to present some of his photographs. The ‘creative commons’ copyright of the photographs belongs to Norman Kneale and we are grateful for his permission to show them.

2. Ieuan Williams
For many years local professional artist Ieuan Williams has drawn, sketched and photographed Menai Bridge and District. We are delighted to be able to share some of his work and photos from his family collection. The ‘creative commons’ copyright belongs to Ieuan Williams and we are grateful for his permission to show them.

Photos can be accessed through  Flickr  by clicking on the link below;
Menai Bridge Flickr Gallery