ATGOFION/MEMORIES

Mae’r Gymdeithas wedi cynhyrchu nifer o atodiadau i’r Newyddlen, o’r enw “Atgofion o’r Borth”. Mae’r rhain yn cofnodi rhai o atgofion nodedig ein haelodau, ein preswylwyr, ac ymwelwyr hen a newydd am ein Tref a’n Bro. Maent yn rhoi cipolwg diddorol ar sut y datblygodd y Dref a sut roedd bywyd bob dydd flynyddoedd lawer yn ôl.

The Society has produced a number of supplements to the Newsletter, entitled “Memories of Menai Bridge”. These record some of the notable recollections of our members, residents and visitors past and present about our Town and District. They offer an intriguing insight into how the Town developed and ordinary life many years ago.

Memories Volume 20
VJ Day, the end of the War and Memorial

Memories Volume 19
The McKie Family of Bangor

Memories Volume 18
V.E. Day

Memories Volume 17
Memories Dame Margaret Lloyd George (Cymraeg)

Memories Volume 16 Dame Margaret Lloyd George
Dame Margaret Lloyd George

Memories Volume 15  Cymraeg
Helen Rowlands (Helen o Fôn) 1891-1955

Memories Volume 14 (September 2018)
Helen Rowlands (Helen o Fôn) 1891-1955
Sources of Information

Memories Volume 13
Menai Bridge Tigers

Memories Volume 12
Menai Bridge Railway Station (Cymraeg)

Memories Volume 11 (April 2017)
Menai Bridge Railway Station

Memories Volume 10
Rowland Williams (Cymraeg)

Memories Volume 9 (January 2016)
Rowland Williams & Sons, Wheelwrights & Builders, Funeral Undertakers

Memories Volume 8 (April 2015)
Menai Bridge (Men’s) Institute 1905-1921,
Menai Bridge War Memorial Club 1922-

Memories Volume 7 (Jan 2015)
Memories of Pre-war holidays in Menai Bridge by Bridget M. Gledhill.

Memories Volume 6 (Jan 2014)
40th Anniversary Celebrations and Archive

Memories Volume 5 (May 2013)
Memories of the Civic Society

Memories Volume 4
Memories of Mair Jones

Memories Volume 3 (Aug 2012)
Memories of Menai Bridge by Rita Smith

Memories Volume 2 (April 2012)
Memories of Menai Bridge by Roland Williams.

Memories Volume 1
Memories of Richard Johnson