Cyfarfod Blynyddol 2021 Annual General Meeting

AGM 2021

The AGM will be held on Friday 24th September 2021.
A Virtual Meeting  starting at 7.00 p.m.

If you are unable to participate in person on 24th September 2021 you may complete a PROXY VOTE FORM. Complete the full proxy form in your AGM Pack and send it to Mrs M Parry-Williams, Secretary, by 17th September 2021 at the latest, OR complete the Proxy Vote below if you are happy to support and agree to all items on the Agenda.

Cyfarfod Blynyddol 2021

Cynhelir y Cyfarfod Blynyddol dydd Gwener 24fed Medi 2021.                                    Cyfarfod Rhithiol yn dechrau am 7.00 p.m.

Os nad ydych yn gallu cymryd rhan ar 24fed Medi 2021, gallwch lenwi FFURFLEN PLEIDLEISIO DRWY DDIRPRWY. Llenwch y ffurflen yn eich Pecyn Cyfarfod Blynyddol a’i anfon at Mrs M Parry-Williams, Ysgrifennydd, erbyn 17fed Medi 2021 fan bellaf, NEU llenwch y Bleidlais Ddirprwy isod os ydych yn hapus i gefnogi a chytuno i bob eitem ar yr Agenda.