Tamaid o Fôn A Flavour of Anglesey

Tamaid o Fon

A Flavour of Anglesey

Ynys Môn – Môn, Mam Cymru – oedd ‘basged fara’ wreiddiol Cymru, ac mae’r Ynys yn adnabyddus o hyd am ei chynnyrch. Mae’r llyfryn bach hwn yn tynnu sylw at rai yn unig o’r llefydd a’r bwyd rydym wedi’u mwynhau dros y blynyddoedd. Gobeithio y bydd yn ychwanegu at eich mwynhad chi o Borthaethwy ac Ynys Môn hefyd. Ymlaciwch, dewch i fwynhau Môn Mam Cymru a’i bwyd bendigedig.

Anglesey—Môn Mam Cymru, the mother of Wales  –  was the original ’bread basket’ of Wales, and is still celebrated today  for its produce. This small booklet highlights just a few of the places and  the food we  have enjoyed over the years. We hope  it will add to your enjoyment of Menai Bridge and Anglesey too.  Relax, come and enjoy Môn Mam Cymru  and its fabulous food.