Cyhoeddiadau /Publications

Our publications are free to download, for members of the Society. If you’re not a member a donation would be most welcome.

Cyhoeddiadau
Ar hyn o bryd rydym yn dweud wrth ein haelodau beth sy’n digwydd drwy gynhyrchu tri Llythyr Newyddion y flwyddyn. Mae croeso i gyfraniadau a syniadau am bynciau ond gan y Golygydd y mae’r gair terfynol.
Mae’r Gymdeithas wedi cynhyrchu nifer o atodiadau i’r Newyddlen, o’r enw “Atgofion o’r Borth”. Mae’r rhain yn cofnodi rhai o atgofion ein haelodau, preswylwyr ac ymwelwyr hen a newydd am ein Tref a’r ardal. Maent yn rhoi cipolwg hynod ddiddorol ar sut y datblygodd y dref ac yn agor cwr y llenni ar fywyd bob dydd flynyddoedd yn ôl.

Publications
We currently keep our members informed by producing three Newsletters a year. Contributions, topics and ideas are welcome although the Editor’s decision is final.

The Society has produced a number of supplements, entitled, “Memories of Menai Bridge”. These record some of the notable recollections or our members, residents and visitors past and present about our Town and District. They offer an intriguing insight into how the town developed and ordinary life many years ago.