GARDDWEST / GARDEN PARTY 2019

 

GARDDWEST 14 MEDI 2019

Lluniau o’n Garddwest – a gynhaliwyd ym Mhlas Cadnant ddydd Sadwrn 14 Medi 2019 – cawsom amser bendigedig. Roedd y tywydd yn braf, y band yn chwarae, y clocswyr yn clocsio, y nyddwyr yn nyddu a’r corau’n canu.

Y te hufen mor flasus a’r gerddi yn disgleirio. Beth allai fod yn well?

GARDEN PARTY 14 SEPTEMBER 2019

Pictures of the Garden Party held at Plas Cadnant on Saturday 14 September 2019 – we had a great time. The weather was fine, the band played, the clog dancers clogged, the weavers weaved and the choirs sang.

The cream teas clotted and the gardens sparkled. What more could you want!