Rhoddion a Thanysgrifiadau Donations and Subscriptions

Os ydych wedi mwynhau edrych ar ein Gwefan, yna beth am ystyried ymuno â’r Gymdeithas neu efallai roi cyfraniad i ni? Byddai eich cefnogaeth yn cael ei werthfawrogi’n fawr.

If you have enjoyed viewing our Website then do please consider joining the Society or perhaps giving us a donation? Your support would be much appreciated.